PHÁP LÝ

Điều khoản sử dụng

Cập nhật gần nhất: 12/06/2024

Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã truy cập BestSale.vn – trang web So Sánh Giá sản phẩm Online, tìm sản phẩm giá rẻ và các chương trình ưu đãi từ các trang thương mại điện tử. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ BestSale.vn.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của BestSale.vn, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng của BestSale.vn dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng BestSale.vn ngay lập tức.

Truy cập BestSale.vn

BestSale.vn bảo lưu quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ dịch vụ hay thông tin nào mà BestSale.vn cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của BestSale.vn mà không cần báo trước.

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ của BestSale.vn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký khi đăng ký thành viên hoặc nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho BestSale.vn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho BestSale.vn thông qua Website BestSale.vn sẽ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của BestSale.vn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của BestSale.vn cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào trên Website BestSale.vn, trừ khi việc này được thực hiện tự động bởi máy tính hoặc trình duyệt web của bạn, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của BestSale.vn.

Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu BestSale.vn mà không có sự cho phép trước từ BestSale.vn. Các thương hiệu của bên thứ ba, biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên BestSale.vn không nhất thiết chỉ ra sự liên kết với BestSale.vn.

Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của BestSale.vn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ của BestSale.vn cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật nào.

Tiêu chuẩn Nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật.

Vi phạm bản quyền

BestSale.vn coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi các thông báo về vi phạm bản quyền theo đúng quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào trên BestSale.vn vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ thông tin đó từ các dịch vụ của BestSale.vn bằng cách gửi thông báo cho BestSale.vn qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua dịch vụ của BestSale.vn được cung cấp cho mục đích thông tin chung. BestSale.vn có thể cập nhật thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc cập nhật đầy đủ.

Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên BestSale.vn (bao gồm cả phiếu giảm giá, mã giảm giá hoặc sản phẩm, dịch vụ) có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, và BestSale.vn không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả thông tin trên BestSale.vn (bao gồm các coupon, mã giảm giá hoặc sản phẩm dịch vụ) được cung cấp bởi các bên thứ ba.

BestSale.vn không đảm bảo và từ chối trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên BestSale.vn.

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa trên việc sử dụng thông tin công bố trên BestSale.vn.

Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng BestSale.vn không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, BestSale.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến các điều khoản sử dụng và/hoặc các dịch vụ của BestSale.vn.

Home Cửa hàng Danh mục
Main Menu
Shopping Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.

Main Menu